Vergoedingen vanuit de Zorggroep 2023

Onderstaande is alleen van toepassing bij clienten die recht hebben op vergoede zorg. Mocht u daar niet onder vallen, is onderstaande info niet van toepassing.

Zoals voorgaande jaren heeft u recht op een vergoeding vanuit uw podotherapeut voor uw medische pedicure behandeling. Uw podotherapeut of huisarts/praktijondersteuner heeft bepaald wat medisch noodzakelijke voetzorg voor u is. De vergoeding die wij voor deze medisch noodzakelijke zorg per behandeling krijgen in 2023 is beperkt, waardoor wij genoodzaakt een bijdrage van u te vragen per behandeling. Alleen dan kunnen wij garant staan de zorg uit te voeren zoals u van ons gewend bent.

Hopende op uw begrip voor deze bijdrage zien wij er ook dit jaar naar uit u van blije voeten te kunnen voorzien!

 

 

 

AVG proof

Ook wij zijn sinds 15-05-2018 AVG proof

Wat houd dat in voor u!

Dat wij bij een eerste behandeling vragen of wij u gegevens mogen opslaan en verwerken binnen een beveiligd systeem.

Wij vragen u dan ook een forumlier te tekenen waarin alles staat betreft het AVG proof zijn.

Bij vragen mag u altijd contact met ons opnemen.